Of: De maat nemen van het heelal. Stedelijk Museum.

Measuring the Universe - Roman Ondák